SERWIS APARATURY MEDYCZNEJ __________________________________BIOMEDICAL EQUIPMENT - REPAIRS - MAINTENANCE

STRONA GŁÓWNA

 

OKRESOWE PRZEGLĄDY

Wszystkie przeglądy potwierdzamy na życzenie zleceniodawcy wpisem do paszportu technicznego aparatu, wydaniem świadectwa sprawdzenia aparatu i naklejką kontrolną na urządzeniu z oznaczeniem terminu następnego przeglądu.

 

Dlaczego warto wykonywać okresowe przeglądy stanu technicznego?

Nie tylko z powodu wymagań NFZ czy uzyskania oraz utrzymania certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie potwierdzenia że dany aparat jest sprawny technicznie i może być dalej eksploatowany.

Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Podczas przeglądu w pierwszym rzędzie sprawdzane są parametry które decydują o bezpiecznej eksploatacji urządzenia:

- kontrola ciągłości przewodu ochronnego (jeżeli  występuje),

- pomiar prądu upływu,

- sprawdzenie stanu izolacji przewodów zasilających, obudowy,  powłoki ochronnej klawiatury.

Następnie sprawdzane są parametry eksploatacyjne urządzenia pod względem zgodności z jego specyfikacją techniczną.

Wszystkie aparaty ekg, pulsoksymetry czy pompy infuzyjne mają wbudowane akumulatory umożliwiające pracę bez zasilania sieciowego. Podczas pracy z sieci awaria akumulatora jest niezauważalna lecz jej następstwem może być uszkodzenie zasilacza wewnętrznego lub też w przypadku wydostania się elektrolitu uszkodzenie obwodu drukowanego co oznacza duże koszty naprawy.

Defibrylatory z oczywistych względów powinny być testowane pod względem pojemności akumulatorów (ma to wpływ na ilość defibrylacji możliwych do przeprowadzenia).

Przykłady można by mnożyć, faktem jest że drobne usterki które nie zawsze dają o sobie znać podczas normalnej eksploatacji są przyczyną bardzo wielu poważnych awarii których można by uniknąć wykonując okresowe przeglądy stanu technicznego.

Parametry bezpieczeństwa elektrycznego sprawdzane są zgodnie z normą PN-EN 62353: Medyczne urządzenia elektryczne.

 


 
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery