SERWIS APARATURY MEDYCZNEJ __________________________________BIOMEDICAL EQUIPMENT - REPAIRS - MAINTENANCE

STRONA GŁÓWNA

 

HOLTER

    

    OXFORD MEDILOG + MR63

    HOLCARD 24W +  AsPECT 702 lub AsPECT 800                                                                            

                                                                                                                                                                                  

 

W badaniu metodą HOLTERA bardzo ważne  jest  uzyskanie jak najlepszej jakości zapisanego sygnału. Dzięki temu system nie definiuje dużej ilości klas poszczególnych morfologii zespołów QRS co skraca i ułatwia póżniejszą analizę badania.

  Podłączanie rejestratora:

Aby uzyskać wysokiej jakości badania należy przestrzegać niżej podanych zaleceń:

· Podłączyć elektrody do obszaru ukostnionego nad żebrami lub mostkiem w celu zmniejszenia zakłóceń mięśniowych. Umieszczenie elektrody nad dużymi obszarami mięśniowymi lub pomiędzy żebrami powoduje powstanie wysokoczęstotliwościowego artefaktu znacznie zakłócającego sygnał. Umieszczenie elektrody nad obszarami tłuszczowymi również powoduje zakłócenie sygnału.

· Wszelkie owłosienie w miejscu umieszczania elektrod musi być usunięte za pomocą suchego golenia.

· Miejsce umieszczenia elektrody musi być starannie oczyszczone z brudu i tłuszczu powierzchniowego naskórka. Należy to wykonywać przez potarcie tego miejsca gazą zwilżoną 99% izopropanolem lub acetonem (nie wolno używać spirytusu, należy raczej używać gazy zamiast tamponu ze względu na lepsze właściwości ścierne).

· Środek miejsca, gdzie pole kontaktowe elektrody będzie stykać się ze skórą powinno być przetarte gazą z pastą ścierną w celu usunięcia powierzchniowej warstwy martwego naskórka (abrazja naskórka). Przed przyklejeniem elektrod, należy gazikiem usunąć resztki materiału ściernego i złuszczonego naskórka. Dzięki temu znacznie poprawia się kontakt elektryczny powierzchni skóry i elektrody, co pozwala uzyskać wysoką jakość sygnału.

· Elektrody należy przyklejać w sposób gwarantujący ich dobre przyleganie i nie powodujący wyciskania masy żelu elektrolitowego z gąbki umieszczonej między skórą a metalową częścią elektrody.

 
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery